ไอเทม | Lv5 Regenerate - ได้รับสกิล Lv5: Regenerate

Lv5 Regenerate

Lv5 Regenerate Lv5 Regenerate
ได้รับสกิล Lv5: Regenerate
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท III - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท III - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1