ไอเทม | Lv 5 Iron Will - ได้รับสกิล Lv5: Iron Will

Lv 5 Iron Will

Lv 5 Iron Will Lv 5 Iron Will
ได้รับสกิล Lv5: Iron Will
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว