ไอเทม | Lv5 Brute Force - ให้สกิลรอง Lv5: Brute Force

Lv5 Brute Force

Lv5 Brute Force Lv5 Brute Force
ให้สกิลรอง Lv5: Brute Force
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท II - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท II - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1