Help us on Patreon, please!

ไอเทม | Fine Enchantment Chest - รับสกิลอาวุธ Lv4 หรือ Lv5 แบบสุ่ม

Fine Enchantment Chest

Fine Enchantment Chest Fine Enchantment Chest
รับสกิลอาวุธ Lv4 หรือ Lv5 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 2000 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท I - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท I - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1
หีบปราสาท III - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท III - ให้รางวัลแบบสุ่ม 3
หีบปราสาท V - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท V - ให้รางวัลแบบสุ่ม 5
หีบปราสาท VI - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท VI - ให้รางวัลแบบสุ่ม 10
PraiserPraiser's Pack - รับรางวัลแบบสุ่ม 1