ไอเทม | Lv5 Tenacity - ให้สกิลรอง Lv5: Tenacity

Lv5 Tenacity

Lv5 Tenacity Lv5 Tenacity
ให้สกิลรอง Lv5: Tenacity
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว