ไอเทม | Lv5 Blade Shell - ให้สกิลรอง Lv5 : Blade Shell

Lv5 Blade Shell

Lv5 Blade Shell Lv5 Blade Shell
ให้สกิลรอง Lv5 : Blade Shell
จำนวนสูงสุด 9999
ขาย 500 ดาว