ไอเทม | Lv5 Self Destruct - ให้สกิลรอง Lv5 : Self Destruct

Lv5 Self Destruct

Lv5 Self Destruct Lv5 Self Destruct
ให้สกิลรอง Lv5 : Self Destruct
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว