Help us on Patreon, please!

ไอเทม | Work Hammer IV - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 12 ชม.

Work Hammer IV

Work Hammer IV Work Hammer IV
ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 12 ชม.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 6000 Mana

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
2 1920ของรางวัล: Merits