ไอเทม | Work Hammer IV - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 12 ชม.

Work Hammer IV

Work Hammer IV Work Hammer IV
ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 12 ชม.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 6000 Mana

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
2 1920รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III