ไอเทม | Work Hammer III - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 6 ชม.

Work Hammer III

Work Hammer III Work Hammer III
ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 6 ชม.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 2000 Mana

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
2 960รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
Heroes Trial L6Unknown - Unknown 1 19.5%
Heroes Trial L6เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้า 1 19.5%
Heroes Trial L6มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มัจจุราชแห่งความตาย 1 19.5%
Heroes Trial L6Druid - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิด 1 19.5%
Heroes Trial L6เจ้าชาย ฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทอง 1 19.5%
Heroes Trial L6Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Atlanticore 1 19.5%
Heroes Trial L6Snowzilla - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะ 1 19.5%
Heroes Trial L6กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพ 1 19.5%
Heroes Trial L6Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Immortep 1 19.5%
Heroes Trial L6Paladin - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พาลาดิน 1 19.5%
Heroes Trial L6นินจา - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นินจา 1 19.5%
Heroes Trial L6Succubus - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Succubus 1 19.5%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 5 เวลา
ผ่านด่าน Heroes Trial L3
8 100%
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 1