ไอเทม | Work Hammer III - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 6 ชม.

Work Hammer III

Work Hammer III Work Hammer III
ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 6 ชม.
จำนวนสูงสุด 9999
ขาย 2000 Mana

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
2 960ของรางวัล: Merits
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 5 เวลา
ผ่านด่าน Heroes Trial L3
8 100%
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 1