ไอเทม | Work Hammer II - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 1 ชม.

Work Hammer II

Work Hammer II Work Hammer II
ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 1 ชม.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 Mana

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
4 160รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 3 เวลา
อัพ Town Hall ถึง Lv 5
5 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 3 เวลา
อัพ Town Hall ถึง Lv 6
10 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 4 เวลา
เข้าร่วม Castle Crisis ด่านใดก็ได้ 2 ครั้ง
18 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 5 เวลา
ผ่านด่าน Heroes Trial L1
18 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 5 เวลา
ผ่านด่าน Heroes Trial L2
30 100%
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 2