ไอเทม | Work Hammer I - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 15 นาที