ไอเทม | กล่องเกียรติยศ II - ได้รับ %d เกียรติยศ

กล่องเกียรติยศ II

กล่องเกียรติยศ II กล่องเกียรติยศ II
ได้รับ 100 เกียรติยศ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 5000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบสมบัติลีค III - รับของรางวัลจากการบริจาคหีบสมบัติลีค III - รับของรางวัลจากการบริจาค 1 20%
หีบสมบัติลีค III - รับของรางวัลจากการบริจาคหีบสมบัติลีค III - รับของรางวัลจากการบริจาค 2 20%
Divine HammerDivine Hammer 1
ลงชื่อประจำวันลงชื่อประจำวัน - 6 เวลา 1 100%
ลงชื่อประจำวันลงชื่อประจำวัน - 13 เวลา 1 100%
ลงชื่อประจำวันลงชื่อประจำวัน - 20 เวลา 1 100%
ลงชื่อประจำวันลงชื่อประจำวัน - 27 เวลา 1 100%
การต่อสู้ระดับสูง - ส่งฮีโร่ที่มีเดสตินี่ Lv 20+ ไปสู้ 2 140000 +Might
การต่อสู้ระดับสูง - ส่งฮีโร่ที่มีเลเวลข้ามขีดจำกัด 1+ ไปสู้ 2 140000 +Might
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 5
5 100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 6 - 10
2 100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 21 - 50
8 100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 51 - 100
6 100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 101 - 200
4 100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 201 - 500
2 100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 1001 - 2000
9 100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 2001 - 4000
8 100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 4001 - 8000
7 100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 8001 - 15000
6 100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 15001 - 30000
5 100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 30001 - 60000
4 100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 60001 - 120000
3 100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 120001 - 250000
2 100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 250000 +
1 100%
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 1