ไอเทม | กล่องเกียรติยศ I - ได้รับ %d เกียรติยศ

กล่องเกียรติยศ I

กล่องเกียรติยศ I กล่องเกียรติยศ I
ได้รับ 10 เกียรติยศ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Divine HammerDivine Hammer 2
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 2