ไอเทม | แพค ดาว III - ได้รับ %d ดาว

แพค ดาว III

แพค ดาว III แพค ดาว III
ได้รับ 2000 ดาว
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 4032 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบป้อมปราการ - รับเกียรติยศ และ รางวัลหายากหีบป้อมปราการ - รับเกียรติยศ และ รางวัลหายาก 1 15.4%
แพคเกจ Newbie I - เปิดเพื่อรับ ดาว และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie I - เปิดเพื่อรับ ดาว และ ไอเทมอื่นๆ 2 100%
แพคเกจ Newbie III - เปิดเพื่อรับ Immortep และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie III - เปิดเพื่อรับ Immortep และ ไอเทมอื่นๆ 3 100%
แพคเกจ Newbie V - เปิดเพื่อรับ Atlanticore และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie V - เปิดเพื่อรับ Atlanticore และ ไอเทมอื่นๆ 4 100%
แพคเกจ Newbie VII - เปิดเพื่อรับ การ์ดฮีโร่ในตำนาน และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie VII - เปิดเพื่อรับ การ์ดฮีโร่ในตำนาน และ ไอเทมอื่นๆ 5 100%
หีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาคหีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาค 1
หีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาคหีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาค 2
หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2 6%
หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
หีบปราสาท I - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท I - ให้รางวัลแบบสุ่ม 150
หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
Gala Gift - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างGala Gift - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1
Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
Sentinel Seal Chest - ได้รับไอเทมแบบสุ่มSentinel Seal Chest - ได้รับไอเทมแบบสุ่ม 10
PraiserPraiser's Pack - รับรางวัลแบบสุ่ม 1
Unknown - ได้รับจากแต้ม Google Play ใช้แลกเป็นไอเทมต่างๆ ได้Unknown - ได้รับจากแต้ม Google Play ใช้แลกเป็นไอเทมต่างๆ ได้ 1000
Divine HammerDivine Hammer 2
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
1 630รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
ลงชื่อประจำวันลงชื่อประจำวัน - 3 เวลา 1 100%
ลงชื่อประจำวันลงชื่อประจำวัน - 10 เวลา 1 100%
ลงชื่อประจำวันลงชื่อประจำวัน - 17 เวลา 1 100%
ลงชื่อประจำวันลงชื่อประจำวัน - 24 เวลา 1 100%
Heroes Trial L4Unknown - Unknown 1 19.5%
Heroes Trial L4เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้า 1 19.5%
Heroes Trial L4มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มัจจุราชแห่งความตาย 1 19.5%
Heroes Trial L4Druid - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิด 1 19.5%
Heroes Trial L4เจ้าชาย ฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทอง 1 19.5%
Heroes Trial L4Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Atlanticore 1 19.5%
Heroes Trial L4Snowzilla - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะ 1 19.5%
Heroes Trial L4กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพ 1 19.5%
Heroes Trial L4Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Immortep 1 19.5%
Heroes Trial L4Paladin - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พาลาดิน 1 19.5%
Heroes Trial L4นินจา - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นินจา 1 19.5%
Heroes Trial L4Succubus - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Succubus 1 19.5%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 2 เวลา
ปล้นทองทั้งหมด 60,000 สำเร็จ
5 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 3 เวลา
เข้าร่วมดันเจี้ยนทีม 3 ครั้ง
6 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 3 เวลา
เพิ่ม สกิลฮีโร่ ถึง Lv 2
4 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 3 เวลา
อัพฮีโร่ถึง Lv 100
8 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 4 เวลา
ครอบครองฮีโร่ 4ดาว 2 ตัว
10 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 4 เวลา
ครอบครองฮีโร่ 4ดาว 3 ตัว
12 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 5 เวลา
ครอบครองฮีโร่ 5 ดาว 2 ตัว
10 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 5 เวลา
ครอบครองฮีโร่ 5 ดาว 3 ตัว
15 100%
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 2