ไอเทม | แพค ดาว II - ได้รับ %d ดาว

แพค ดาว II

แพค ดาว II แพค ดาว II
ได้รับ 500 ดาว
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1152 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
1 180รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
อัพฮีโร่ให้ถึง Lv 40
5 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
สำเร็จภารกิจ 1ภารกิจ
3 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
สำเร็จภารกิจ 3ภารกิจ
5 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 2 เวลา
ปล้นทองทั้งหมด 30,000 สำเร็จ
10 100%
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 3