ไอเทม | แพค ดาว I - ได้รับ %d ดาว

แพค ดาว I

แพค ดาว I แพค ดาว I
ได้รับ 100 ดาว
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 269 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Gala Gift - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างGala Gift - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
1 42รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
Heroes Trial L1Unknown - Unknown 1 1.5%
Heroes Trial L1เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้า 1 1.5%
Heroes Trial L1มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มัจจุราชแห่งความตาย 1 1.5%
Heroes Trial L1Druid - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิด 1 1.5%
Heroes Trial L1เจ้าชาย ฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทอง 1 1.5%
Heroes Trial L1Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Atlanticore 1 1.5%
Heroes Trial L1Snowzilla - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะ 1 1.5%
Heroes Trial L1กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพ 1 1.5%
Heroes Trial L1Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Immortep 1 1.5%
Heroes Trial L1Paladin - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พาลาดิน 1 1.5%
Heroes Trial L1นินจา - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นินจา 1 1.5%
Heroes Trial L1Succubus - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Succubus 1 1.5%