Help us on Patreon, please!

ไอเทม | Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่

Tome I

Tome I Tome I
ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 25 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ด เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้าการ์ด เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้า 10 100%
การ์ด Great Sage - จ้างฮีโร่ตำนาน Great Sageการ์ด Great Sage - จ้างฮีโร่ตำนาน Great Sage 10 100%
การ์ด พาลาดิน - จ้างฮีโร่ตำนาน พาลาดินการ์ด พาลาดิน - จ้างฮีโร่ตำนาน พาลาดิน 10 100%
การ์ด นินจา - จ้างฮีโร่ตำนาน นินจาการ์ด นินจา - จ้างฮีโร่ตำนาน นินจา 10 100%
การ์ด Succubus - จ้างฮีโร่ตำนาน Succubusการ์ด Succubus - จ้างฮีโร่ตำนาน Succubus 10 100%
การ์ด แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ตำนาน แชมเปี้ยนการ์ด แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ตำนาน แชมเปี้ยน 10 100%
การ์ด ดรูอิด - จ้างฮีโร่ตำนาน ดรูอิดการ์ด ดรูอิด - จ้างฮีโร่ตำนาน ดรูอิด 10 100%
การ์ด เจ้าชายฟักทอง - จ้างฮีโร่ตำนาน เจ้าชายฟักทองการ์ด เจ้าชายฟักทอง - จ้างฮีโร่ตำนาน เจ้าชายฟักทอง 10 100%
การ์ด มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ตำนาน มัจจุราชแห่งความตายการ์ด มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ตำนาน มัจจุราชแห่งความตาย 10 100%
การ์ด Atlanticore - จ้างฮีโร่ตำนาน Atlanticoreการ์ด Atlanticore - จ้างฮีโร่ตำนาน Atlanticore 10 100%
การ์ด มนุษย์หิมะ - จ้างฮีโร่ตำนาน มนุษย์หิมะการ์ด มนุษย์หิมะ - จ้างฮีโร่ตำนาน มนุษย์หิมะ 10 100%
การ์ด กามเทพ - จ้างฮีโร่ตำนาน กามเทพการ์ด กามเทพ - จ้างฮีโร่ตำนาน กามเทพ 10 100%
การ์ด Phantom Fighter - จ้างฮีโร่ตำนาน Phantom Fighterการ์ด Phantom Fighter - จ้างฮีโร่ตำนาน Phantom Fighter 10 100%
การ์ด Immortep - จ้างฮีโร่ตำนาน Immortepการ์ด Immortep - จ้างฮีโร่ตำนาน Immortep 10 100%
Master Monk - จ้างฮีโร่ชั้นสูง (Kungfu Master)Master Monk - จ้างฮีโร่ชั้นสูง (Kungfu Master) 4 100%
แพค EXP I - ได้รับ EXP เล็กๆน้อยๆแพค EXP I - ได้รับ EXP เล็กๆน้อยๆ 10 100%
แพค EXP II - ได้รับ EXP บางส่วนแพค EXP II - ได้รับ EXP บางส่วน 10 100%
แพค EXP III - ได้รับ EXP มากมายแพค EXP III - ได้รับ EXP มากมาย 10 100%
การ์ด Exorcist - จ้างฮีโร่ตำนาน Exorcist ฮีโร่การ์ด Exorcist - จ้างฮีโร่ตำนาน Exorcist ฮีโร่ 10 100%
การ์ดปีกแห่งไฟ - จ้างฮีโร่ตำนาน ปีกแห่งไฟการ์ดปีกแห่งไฟ - จ้างฮีโร่ตำนาน ปีกแห่งไฟ 10 100%
การ์ด Minotaur Chieftain - จ้างฮีโร่ตำนาน Minotaur Chieftainการ์ด Minotaur Chieftain - จ้างฮีโร่ตำนาน Minotaur Chieftain 10 100%
การ์ดอัศวินเมษ - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน อัศวินเมษการ์ดอัศวินเมษ - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน อัศวินเมษ 10 100%
การ์ดเคาท์แดรกคูล่า - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน เคาท์แดรกคูล่าการ์ดเคาท์แดรกคูล่า - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน เคาท์แดรกคูล่า 10 100%
การ์ด ยักษ์ Orksbane - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน ยักษ์ Orksbaneการ์ด ยักษ์ Orksbane - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน ยักษ์ Orksbane 10 100%
การ์ด ซานตาคลอส - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน ซานตาคลอสการ์ด ซานตาคลอส - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน ซานตาคลอส 10 100%
การ์ดอัศวินนักรบ - จ้างฮีโร่ตำนาน, อัศวินนักรบการ์ดอัศวินนักรบ - จ้างฮีโร่ตำนาน, อัศวินนักรบ 10 100%
การ์ดพริเซีย - จ้างฮีโร่ตำนาน, พริเซียการ์ดพริเซีย - จ้างฮีโร่ตำนาน, พริเซีย 10 100%
แพคเกจ Newbie II - เปิดเพื่อรับ เทพเจ้าแห่งสายฟ้า และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie II - เปิดเพื่อรับ เทพเจ้าแห่งสายฟ้า และ ไอเทมอื่นๆ 30 100%
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 16.4%
40 15ของรางวัล: Merits
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 1 - 1 2 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 1 - 2 3 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 1 - 3 4 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 1 - 4 5 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 1 - 5 6 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 2 - 1 6 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 2 - 2 7 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 2 - 3 8 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 2 - 4 9 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 2 - 5 10 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 1 10 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 2 11 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 3 12 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 4 13 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 5 14 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 4 - 1 14 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 4 - 2 15 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 4 - 3 16 100%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 4 - 4 17 100%
กระดานภารกิจ - ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 3 ภารกิจ Might / 1803 < 5000
กระดานภารกิจ - ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 3 ภารกิจ Might / 39018 < 10000
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
อัพฮีโร่ให้ถึง Lv 20
10 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
อัพฮีโร่ให้ถึง Lv 50
20 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
ได้รับ 24 ลูกไฟจากดันเจี้ยน
15 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 5 เวลา
มี Might ถึง 6000
15 100%
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ