อ้างอิง

Heroes Trial - L6

กลุ่มฮีโร่จะเข้าโจมตีฐานของท่าน หากชนะมีโอกาสได้รับ Honor Badges, อัญมณี, Hero Soulstones, การ์ดฮีโร่ หรือ Talent Rune Lv9
1. ในการเริ่ม Trial ให้เลือกระดับความยากและฮีโร่ที่คุณต้องการท้าทาย 2. คุณสามารถรีเฟรชรายการฮีโร่ หากขณะนั้นไม่มีฮีโร่คุณอยากท้าทายด้วย การรีเฟรชสามารถทำได้ฟรี 1 ครั้งทุกๆ 24 ชั่วโมง(รีเซ็ทเที่ยงคืนของทุกวัน) 3. ไปยัง Hero Catalog เพื่อดูรายชื่อฮีโร่ที่สามารถมาเป็นผู้ท้าทายได้
1. ผ่าน Trial เพื่อมีโอกาสได้รับ ดาว, อัญมณี หรือ Soulstone และการ์ดฮีโร่บางตัว 2. และคุณยังมีโอกาสได้รับ ความสามารถอักษรโรมัน Lv9 เมื่อผ่านในระดับยาก
L6เทพเจ้าแห่งสายฟ้าอัญมณี x 18อัญมณี x 30อัญมณี x 60ดาว x 800ดาว x 1600ดาว x 4000เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้าเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstoneเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstone x 1เทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstoneเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstone x 3เทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstoneเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.91%0.09%
L6มัจจุราชแห่งความตายอัญมณี x 18อัญมณี x 30อัญมณี x 60ดาว x 800ดาว x 1600ดาว x 4000มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มัจจุราชแห่งความตายมัจจุราชแห่งความตาย Soulstoneมัจจุราชแห่งความตาย Soulstone x 1มัจจุราชแห่งความตาย Soulstoneมัจจุราชแห่งความตาย Soulstone x 3มัจจุราชแห่งความตาย Soulstoneมัจจุราชแห่งความตาย Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.91%0.09%
L6Druidอัญมณี x 18อัญมณี x 30อัญมณี x 60ดาว x 800ดาว x 1600ดาว x 4000Druid - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิดDruid SoulstoneDruid Soulstone x 1Druid SoulstoneDruid Soulstone x 3Druid SoulstoneDruid Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.91%0.09%
L6เจ้าชาย ฟักทองอัญมณี x 18อัญมณี x 30อัญมณี x 60ดาว x 800ดาว x 1600ดาว x 4000เจ้าชาย ฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทองเจ้าชาย ฟักทอง Soulstoneเจ้าชาย ฟักทอง Soulstone x 1เจ้าชาย ฟักทอง Soulstoneเจ้าชาย ฟักทอง Soulstone x 3เจ้าชาย ฟักทอง Soulstoneเจ้าชาย ฟักทอง Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.91%0.09%
L6Atlanticoreอัญมณี x 18อัญมณี x 30อัญมณี x 60ดาว x 800ดาว x 1600ดาว x 4000Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน AtlanticoreAtlanticore SoulstoneAtlanticore Soulstone x 1Atlanticore SoulstoneAtlanticore Soulstone x 3Atlanticore SoulstoneAtlanticore Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.91%0.09%
L6Snowzillaอัญมณี x 18อัญมณี x 30อัญมณี x 60ดาว x 800ดาว x 1600ดาว x 4000Snowzilla - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะSnowzilla SoulstoneSnowzilla Soulstone x 1Snowzilla SoulstoneSnowzilla Soulstone x 3Snowzilla SoulstoneSnowzilla Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.91%0.09%
L6กามเทพอัญมณี x 18อัญมณี x 30อัญมณี x 60ดาว x 800ดาว x 1600ดาว x 4000กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพกามเทพ Soulstoneกามเทพ Soulstone x 1กามเทพ Soulstoneกามเทพ Soulstone x 3กามเทพ Soulstoneกามเทพ Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.91%0.09%
L6Immortepอัญมณี x 18อัญมณี x 30อัญมณี x 60ดาว x 800ดาว x 1600ดาว x 4000Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ImmortepImmortep SoulstoneImmortep Soulstone x 1Immortep SoulstoneImmortep Soulstone x 3Immortep SoulstoneImmortep Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.91%0.09%
L6Paladinอัญมณี x 18อัญมณี x 30อัญมณี x 60ดาว x 800ดาว x 1600ดาว x 4000Paladin - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พาลาดินPaladin SoulstonePaladin Soulstone x 1Paladin SoulstonePaladin Soulstone x 3Paladin SoulstonePaladin Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.91%0.09%
L6นินจาอัญมณี x 18อัญมณี x 30อัญมณี x 60ดาว x 800ดาว x 1600ดาว x 4000นินจา - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นินจานินจา Soulstoneนินจา Soulstone x 1นินจา Soulstoneนินจา Soulstone x 3นินจา Soulstoneนินจา Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.91%0.09%
L6Succubusอัญมณี x 18อัญมณี x 30อัญมณี x 60ดาว x 800ดาว x 1600ดาว x 4000Succubus - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน SuccubusSuccubus SoulstoneSuccubus Soulstone x 1Succubus SoulstoneSuccubus Soulstone x 3Succubus SoulstoneSuccubus Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.91%0.09%
L6แชมเปี้ยนอัญมณี x 18อัญมณี x 30อัญมณี x 60ดาว x 800ดาว x 1600ดาว x 4000แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แชมเปี้ยนแชมเปี้ยน Soulstoneแชมเปี้ยน Soulstone x 1แชมเปี้ยน Soulstoneแชมเปี้ยน Soulstone x 3แชมเปี้ยน Soulstoneแชมเปี้ยน Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.91%0.09%