อ้างอิง

Heroes Trial - L5

กลุ่มฮีโร่จะเข้าโจมตีฐานของท่าน หากชนะมีโอกาสได้รับ Honor Badges, อัญมณี, Hero Soulstones, การ์ดฮีโร่ หรือ Talent Rune Lv9
1. ในการเริ่ม Trial ให้เลือกระดับความยากและฮีโร่ที่คุณต้องการท้าทาย 2. คุณสามารถรีเฟรชรายการฮีโร่ หากขณะนั้นไม่มีฮีโร่คุณอยากท้าทายด้วย การรีเฟรชสามารถทำได้ฟรี 1 ครั้งทุกๆ 24 ชั่วโมง(รีเซ็ทเที่ยงคืนของทุกวัน) 3. ไปยัง Hero Catalog เพื่อดูรายชื่อฮีโร่ที่สามารถมาเป็นผู้ท้าทายได้
1. ผ่าน Trial เพื่อมีโอกาสได้รับ ดาว, อัญมณี หรือ Soulstone และการ์ดฮีโร่บางตัว 2. และคุณยังมีโอกาสได้รับ ความสามารถอักษรโรมัน Lv9 เมื่อผ่านในระดับยาก
L5เทพเจ้าแห่งสายฟ้าอัญมณี x 15อัญมณี x 25อัญมณี x 50ดาว x 700ดาว x 1400ดาว x 3500เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้าเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstoneเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstone x 1เทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstoneเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstone x 3เทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstoneเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5มัจจุราชแห่งความตายอัญมณี x 15อัญมณี x 25อัญมณี x 50ดาว x 700ดาว x 1400ดาว x 3500มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มัจจุราชแห่งความตายมัจจุราชแห่งความตาย Soulstoneมัจจุราชแห่งความตาย Soulstone x 1มัจจุราชแห่งความตาย Soulstoneมัจจุราชแห่งความตาย Soulstone x 3มัจจุราชแห่งความตาย Soulstoneมัจจุราชแห่งความตาย Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5Druidอัญมณี x 15อัญมณี x 25อัญมณี x 50ดาว x 700ดาว x 1400ดาว x 3500Druid - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิดDruid SoulstoneDruid Soulstone x 1Druid SoulstoneDruid Soulstone x 3Druid SoulstoneDruid Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5เจ้าชาย ฟักทองอัญมณี x 15อัญมณี x 25อัญมณี x 50ดาว x 700ดาว x 1400ดาว x 3500เจ้าชาย ฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทองเจ้าชาย ฟักทอง Soulstoneเจ้าชาย ฟักทอง Soulstone x 1เจ้าชาย ฟักทอง Soulstoneเจ้าชาย ฟักทอง Soulstone x 3เจ้าชาย ฟักทอง Soulstoneเจ้าชาย ฟักทอง Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5Atlanticoreอัญมณี x 15อัญมณี x 25อัญมณี x 50ดาว x 700ดาว x 1400ดาว x 3500Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน AtlanticoreAtlanticore SoulstoneAtlanticore Soulstone x 1Atlanticore SoulstoneAtlanticore Soulstone x 3Atlanticore SoulstoneAtlanticore Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5Snowzillaอัญมณี x 15อัญมณี x 25อัญมณี x 50ดาว x 700ดาว x 1400ดาว x 3500Snowzilla - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะSnowzilla SoulstoneSnowzilla Soulstone x 1Snowzilla SoulstoneSnowzilla Soulstone x 3Snowzilla SoulstoneSnowzilla Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5กามเทพอัญมณี x 15อัญมณี x 25อัญมณี x 50ดาว x 700ดาว x 1400ดาว x 3500กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพกามเทพ Soulstoneกามเทพ Soulstone x 1กามเทพ Soulstoneกามเทพ Soulstone x 3กามเทพ Soulstoneกามเทพ Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5Immortepอัญมณี x 15อัญมณี x 25อัญมณี x 50ดาว x 700ดาว x 1400ดาว x 3500Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ImmortepImmortep SoulstoneImmortep Soulstone x 1Immortep SoulstoneImmortep Soulstone x 3Immortep SoulstoneImmortep Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5Paladinอัญมณี x 15อัญมณี x 25อัญมณี x 50ดาว x 700ดาว x 1400ดาว x 3500Paladin - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พาลาดินPaladin SoulstonePaladin Soulstone x 1Paladin SoulstonePaladin Soulstone x 3Paladin SoulstonePaladin Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5นินจาอัญมณี x 15อัญมณี x 25อัญมณี x 50ดาว x 700ดาว x 1400ดาว x 3500นินจา - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นินจานินจา Soulstoneนินจา Soulstone x 1นินจา Soulstoneนินจา Soulstone x 3นินจา Soulstoneนินจา Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5Succubusอัญมณี x 15อัญมณี x 25อัญมณี x 50ดาว x 700ดาว x 1400ดาว x 3500Succubus - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน SuccubusSuccubus SoulstoneSuccubus Soulstone x 1Succubus SoulstoneSuccubus Soulstone x 3Succubus SoulstoneSuccubus Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5แชมเปี้ยนอัญมณี x 15อัญมณี x 25อัญมณี x 50ดาว x 700ดาว x 1400ดาว x 3500แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แชมเปี้ยนแชมเปี้ยน Soulstoneแชมเปี้ยน Soulstone x 1แชมเปี้ยน Soulstoneแชมเปี้ยน Soulstone x 3แชมเปี้ยน Soulstoneแชมเปี้ยน Soulstone x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%