อ้างอิง

Heroes Trial - L3

กลุ่มฮีโร่จะเข้าโจมตีฐานของท่าน หากชนะมีโอกาสได้รับ Honor Badges, อัญมณี, Hero Soulstones, การ์ดฮีโร่ หรือ Talent Rune Lv9
1. ในการเริ่ม Trial ให้เลือกระดับความยากและฮีโร่ที่คุณต้องการท้าทาย 2. คุณสามารถรีเฟรชรายการฮีโร่ หากขณะนั้นไม่มีฮีโร่คุณอยากท้าทายด้วย การรีเฟรชสามารถทำได้ฟรี 1 ครั้งทุกๆ 24 ชั่วโมง(รีเซ็ทเที่ยงคืนของทุกวัน) 3. ไปยัง Hero Catalog เพื่อดูรายชื่อฮีโร่ที่สามารถมาเป็นผู้ท้าทายได้
1. ผ่าน Trial เพื่อมีโอกาสได้รับ ดาว, อัญมณี หรือ Soulstone และการ์ดฮีโร่บางตัว 2. และคุณยังมีโอกาสได้รับ ความสามารถอักษรโรมัน Lv9 เมื่อผ่านในระดับยาก
L3เทพเจ้าแห่งสายฟ้าอัญมณี x 9อัญมณี x 15อัญมณี x 30ดาว x 500ดาว x 1000ดาว x 2500เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้าเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstoneเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstone x 1เทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstoneเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstone x 2เทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstoneเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L3มัจจุราชแห่งความตายอัญมณี x 9อัญมณี x 15อัญมณี x 30ดาว x 500ดาว x 1000ดาว x 2500มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มัจจุราชแห่งความตายมัจจุราชแห่งความตาย Soulstoneมัจจุราชแห่งความตาย Soulstone x 1มัจจุราชแห่งความตาย Soulstoneมัจจุราชแห่งความตาย Soulstone x 2มัจจุราชแห่งความตาย Soulstoneมัจจุราชแห่งความตาย Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L3Druidอัญมณี x 9อัญมณี x 15อัญมณี x 30ดาว x 500ดาว x 1000ดาว x 2500Druid - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิดDruid SoulstoneDruid Soulstone x 1Druid SoulstoneDruid Soulstone x 2Druid SoulstoneDruid Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L3เจ้าชาย ฟักทองอัญมณี x 9อัญมณี x 15อัญมณี x 30ดาว x 500ดาว x 1000ดาว x 2500เจ้าชาย ฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทองเจ้าชาย ฟักทอง Soulstoneเจ้าชาย ฟักทอง Soulstone x 1เจ้าชาย ฟักทอง Soulstoneเจ้าชาย ฟักทอง Soulstone x 2เจ้าชาย ฟักทอง Soulstoneเจ้าชาย ฟักทอง Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L3Atlanticoreอัญมณี x 9อัญมณี x 15อัญมณี x 30ดาว x 500ดาว x 1000ดาว x 2500Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน AtlanticoreAtlanticore SoulstoneAtlanticore Soulstone x 1Atlanticore SoulstoneAtlanticore Soulstone x 2Atlanticore SoulstoneAtlanticore Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L3Snowzillaอัญมณี x 9อัญมณี x 15อัญมณี x 30ดาว x 500ดาว x 1000ดาว x 2500Snowzilla - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะSnowzilla SoulstoneSnowzilla Soulstone x 1Snowzilla SoulstoneSnowzilla Soulstone x 2Snowzilla SoulstoneSnowzilla Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L3กามเทพอัญมณี x 9อัญมณี x 15อัญมณี x 30ดาว x 500ดาว x 1000ดาว x 2500กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพกามเทพ Soulstoneกามเทพ Soulstone x 1กามเทพ Soulstoneกามเทพ Soulstone x 2กามเทพ Soulstoneกามเทพ Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L3Immortepอัญมณี x 9อัญมณี x 15อัญมณี x 30ดาว x 500ดาว x 1000ดาว x 2500Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ImmortepImmortep SoulstoneImmortep Soulstone x 1Immortep SoulstoneImmortep Soulstone x 2Immortep SoulstoneImmortep Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L3Paladinอัญมณี x 9อัญมณี x 15อัญมณี x 30ดาว x 500ดาว x 1000ดาว x 2500Paladin - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พาลาดินPaladin SoulstonePaladin Soulstone x 1Paladin SoulstonePaladin Soulstone x 2Paladin SoulstonePaladin Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L3นินจาอัญมณี x 9อัญมณี x 15อัญมณี x 30ดาว x 500ดาว x 1000ดาว x 2500นินจา - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นินจานินจา Soulstoneนินจา Soulstone x 1นินจา Soulstoneนินจา Soulstone x 2นินจา Soulstoneนินจา Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L3Succubusอัญมณี x 9อัญมณี x 15อัญมณี x 30ดาว x 500ดาว x 1000ดาว x 2500Succubus - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน SuccubusSuccubus SoulstoneSuccubus Soulstone x 1Succubus SoulstoneSuccubus Soulstone x 2Succubus SoulstoneSuccubus Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L3แชมเปี้ยนอัญมณี x 9อัญมณี x 15อัญมณี x 30ดาว x 500ดาว x 1000ดาว x 2500แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แชมเปี้ยนแชมเปี้ยน Soulstoneแชมเปี้ยน Soulstone x 1แชมเปี้ยน Soulstoneแชมเปี้ยน Soulstone x 2แชมเปี้ยน Soulstoneแชมเปี้ยน Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%