อ้างอิง

Heroes Trial - L2

กลุ่มฮีโร่จะเข้าโจมตีฐานของท่าน หากชนะมีโอกาสได้รับ Honor Badges, อัญมณี, Hero Soulstones, การ์ดฮีโร่ หรือ Talent Rune Lv9
1. ในการเริ่ม Trial ให้เลือกระดับความยากและฮีโร่ที่คุณต้องการท้าทาย 2. คุณสามารถรีเฟรชรายการฮีโร่ หากขณะนั้นไม่มีฮีโร่คุณอยากท้าทายด้วย การรีเฟรชสามารถทำได้ฟรี 1 ครั้งทุกๆ 24 ชั่วโมง(รีเซ็ทเที่ยงคืนของทุกวัน) 3. ไปยัง Hero Catalog เพื่อดูรายชื่อฮีโร่ที่สามารถมาเป็นผู้ท้าทายได้
1. ผ่าน Trial เพื่อมีโอกาสได้รับ ดาว, อัญมณี หรือ Soulstone และการ์ดฮีโร่บางตัว 2. และคุณยังมีโอกาสได้รับ ความสามารถอักษรโรมัน Lv9 เมื่อผ่านในระดับยาก
L2เทพเจ้าแห่งสายฟ้าอัญมณี x 6อัญมณี x 10อัญมณี x 20ดาว x 400ดาว x 800ดาว x 2000เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้าเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstoneเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstone x 1เทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstoneเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstone x 2เทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstoneเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.97%0.03%
L2มัจจุราชแห่งความตายอัญมณี x 6อัญมณี x 10อัญมณี x 20ดาว x 400ดาว x 800ดาว x 2000มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มัจจุราชแห่งความตายมัจจุราชแห่งความตาย Soulstoneมัจจุราชแห่งความตาย Soulstone x 1มัจจุราชแห่งความตาย Soulstoneมัจจุราชแห่งความตาย Soulstone x 2มัจจุราชแห่งความตาย Soulstoneมัจจุราชแห่งความตาย Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.97%0.03%
L2Druidอัญมณี x 6อัญมณี x 10อัญมณี x 20ดาว x 400ดาว x 800ดาว x 2000Druid - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิดDruid SoulstoneDruid Soulstone x 1Druid SoulstoneDruid Soulstone x 2Druid SoulstoneDruid Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.97%0.03%
L2เจ้าชาย ฟักทองอัญมณี x 6อัญมณี x 10อัญมณี x 20ดาว x 400ดาว x 800ดาว x 2000เจ้าชาย ฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทองเจ้าชาย ฟักทอง Soulstoneเจ้าชาย ฟักทอง Soulstone x 1เจ้าชาย ฟักทอง Soulstoneเจ้าชาย ฟักทอง Soulstone x 2เจ้าชาย ฟักทอง Soulstoneเจ้าชาย ฟักทอง Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.97%0.03%
L2Atlanticoreอัญมณี x 6อัญมณี x 10อัญมณี x 20ดาว x 400ดาว x 800ดาว x 2000Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน AtlanticoreAtlanticore SoulstoneAtlanticore Soulstone x 1Atlanticore SoulstoneAtlanticore Soulstone x 2Atlanticore SoulstoneAtlanticore Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.97%0.03%
L2Snowzillaอัญมณี x 6อัญมณี x 10อัญมณี x 20ดาว x 400ดาว x 800ดาว x 2000Snowzilla - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะSnowzilla SoulstoneSnowzilla Soulstone x 1Snowzilla SoulstoneSnowzilla Soulstone x 2Snowzilla SoulstoneSnowzilla Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.97%0.03%
L2กามเทพอัญมณี x 6อัญมณี x 10อัญมณี x 20ดาว x 400ดาว x 800ดาว x 2000กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพกามเทพ Soulstoneกามเทพ Soulstone x 1กามเทพ Soulstoneกามเทพ Soulstone x 2กามเทพ Soulstoneกามเทพ Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.97%0.03%
L2Immortepอัญมณี x 6อัญมณี x 10อัญมณี x 20ดาว x 400ดาว x 800ดาว x 2000Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ImmortepImmortep SoulstoneImmortep Soulstone x 1Immortep SoulstoneImmortep Soulstone x 2Immortep SoulstoneImmortep Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.97%0.03%
L2Paladinอัญมณี x 6อัญมณี x 10อัญมณี x 20ดาว x 400ดาว x 800ดาว x 2000Paladin - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พาลาดินPaladin SoulstonePaladin Soulstone x 1Paladin SoulstonePaladin Soulstone x 2Paladin SoulstonePaladin Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.97%0.03%
L2นินจาอัญมณี x 6อัญมณี x 10อัญมณี x 20ดาว x 400ดาว x 800ดาว x 2000นินจา - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นินจานินจา Soulstoneนินจา Soulstone x 1นินจา Soulstoneนินจา Soulstone x 2นินจา Soulstoneนินจา Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.97%0.03%
L2Succubusอัญมณี x 6อัญมณี x 10อัญมณี x 20ดาว x 400ดาว x 800ดาว x 2000Succubus - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน SuccubusSuccubus SoulstoneSuccubus Soulstone x 1Succubus SoulstoneSuccubus Soulstone x 2Succubus SoulstoneSuccubus Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.97%0.03%
L2แชมเปี้ยนอัญมณี x 6อัญมณี x 10อัญมณี x 20ดาว x 400ดาว x 800ดาว x 2000แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แชมเปี้ยนแชมเปี้ยน Soulstoneแชมเปี้ยน Soulstone x 1แชมเปี้ยน Soulstoneแชมเปี้ยน Soulstone x 2แชมเปี้ยน Soulstoneแชมเปี้ยน Soulstone x 4
19.5%9%1.5%225%39%5.97%0.03%