อ้างอิง

Heroes Trial - L10

กลุ่มฮีโร่จะเข้าโจมตีฐานของท่าน หากชนะมีโอกาสได้รับ Honor Badges, อัญมณี, Hero Soulstones, การ์ดฮีโร่ หรือ Talent Rune Lv9
1. ในการเริ่ม Trial ให้เลือกระดับความยากและฮีโร่ที่คุณต้องการท้าทาย 2. คุณสามารถรีเฟรชรายการฮีโร่ หากขณะนั้นไม่มีฮีโร่คุณอยากท้าทายด้วย การรีเฟรชสามารถทำได้ฟรี 1 ครั้งทุกๆ 24 ชั่วโมง(รีเซ็ทเที่ยงคืนของทุกวัน) 3. ไปยัง Hero Catalog เพื่อดูรายชื่อฮีโร่ที่สามารถมาเป็นผู้ท้าทายได้
1. ผ่าน Trial เพื่อมีโอกาสได้รับ ดาว, อัญมณี หรือ Soulstone และการ์ดฮีโร่บางตัว 2. และคุณยังมีโอกาสได้รับ ความสามารถอักษรโรมัน Lv9 เมื่อผ่านในระดับยาก
L10เทพเจ้าแห่งสายฟ้าอัญมณี x 30อัญมณี x 50อัญมณี x 100ดาว x 1200ดาว x 2400ดาว x 6000เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้าเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstoneเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstone x 2เทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstoneเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstone x 4เทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstoneเทพเจ้าแห่งสายฟ้า Soulstone x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10มัจจุราชแห่งความตายอัญมณี x 30อัญมณี x 50อัญมณี x 100ดาว x 1200ดาว x 2400ดาว x 6000มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มัจจุราชแห่งความตายมัจจุราชแห่งความตาย Soulstoneมัจจุราชแห่งความตาย Soulstone x 2มัจจุราชแห่งความตาย Soulstoneมัจจุราชแห่งความตาย Soulstone x 4มัจจุราชแห่งความตาย Soulstoneมัจจุราชแห่งความตาย Soulstone x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10Druidอัญมณี x 30อัญมณี x 50อัญมณี x 100ดาว x 1200ดาว x 2400ดาว x 6000Druid - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิดDruid SoulstoneDruid Soulstone x 2Druid SoulstoneDruid Soulstone x 4Druid SoulstoneDruid Soulstone x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10เจ้าชาย ฟักทองอัญมณี x 30อัญมณี x 50อัญมณี x 100ดาว x 1200ดาว x 2400ดาว x 6000เจ้าชาย ฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทองเจ้าชาย ฟักทอง Soulstoneเจ้าชาย ฟักทอง Soulstone x 2เจ้าชาย ฟักทอง Soulstoneเจ้าชาย ฟักทอง Soulstone x 4เจ้าชาย ฟักทอง Soulstoneเจ้าชาย ฟักทอง Soulstone x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10Atlanticoreอัญมณี x 30อัญมณี x 50อัญมณี x 100ดาว x 1200ดาว x 2400ดาว x 6000Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน AtlanticoreAtlanticore SoulstoneAtlanticore Soulstone x 2Atlanticore SoulstoneAtlanticore Soulstone x 4Atlanticore SoulstoneAtlanticore Soulstone x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10Snowzillaอัญมณี x 30อัญมณี x 50อัญมณี x 100ดาว x 1200ดาว x 2400ดาว x 6000Snowzilla - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะSnowzilla SoulstoneSnowzilla Soulstone x 2Snowzilla SoulstoneSnowzilla Soulstone x 4Snowzilla SoulstoneSnowzilla Soulstone x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10กามเทพอัญมณี x 30อัญมณี x 50อัญมณี x 100ดาว x 1200ดาว x 2400ดาว x 6000กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพกามเทพ Soulstoneกามเทพ Soulstone x 2กามเทพ Soulstoneกามเทพ Soulstone x 4กามเทพ Soulstoneกามเทพ Soulstone x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10Immortepอัญมณี x 30อัญมณี x 50อัญมณี x 100ดาว x 1200ดาว x 2400ดาว x 6000Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ImmortepImmortep SoulstoneImmortep Soulstone x 2Immortep SoulstoneImmortep Soulstone x 4Immortep SoulstoneImmortep Soulstone x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10Paladinอัญมณี x 30อัญมณี x 50อัญมณี x 100ดาว x 1200ดาว x 2400ดาว x 6000Paladin - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พาลาดินPaladin SoulstonePaladin Soulstone x 2Paladin SoulstonePaladin Soulstone x 4Paladin SoulstonePaladin Soulstone x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10นินจาอัญมณี x 30อัญมณี x 50อัญมณี x 100ดาว x 1200ดาว x 2400ดาว x 6000นินจา - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นินจานินจา Soulstoneนินจา Soulstone x 2นินจา Soulstoneนินจา Soulstone x 4นินจา Soulstoneนินจา Soulstone x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10Succubusอัญมณี x 30อัญมณี x 50อัญมณี x 100ดาว x 1200ดาว x 2400ดาว x 6000Succubus - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน SuccubusSuccubus SoulstoneSuccubus Soulstone x 2Succubus SoulstoneSuccubus Soulstone x 4Succubus SoulstoneSuccubus Soulstone x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10แชมเปี้ยนอัญมณี x 30อัญมณี x 50อัญมณี x 100ดาว x 1200ดาว x 2400ดาว x 6000แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แชมเปี้ยนแชมเปี้ยน Soulstoneแชมเปี้ยน Soulstone x 2แชมเปี้ยน Soulstoneแชมเปี้ยน Soulstone x 4แชมเปี้ยน Soulstoneแชมเปี้ยน Soulstone x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%